2% pentru vârstnici

Pănă pe 31 iulie cei cu PFI sau PFA pot redirecționa gratuit 2% din impozitul pe venitul din 2017, completând declația unică.

Declarația unică se poate depune la ANAF, prin poștă sau online, aici.

Direcționează 2% și trimite un semn de prietenie bătrânilor izolați, singuri sau săraci. 

Declarația Unică

Cine completează Declarația Unică?

Pentru veniturile realizate in anul 2017 declaratia se completeaza si se depune de catre:

    1. persoanele fizice care au realizat in anul 2017, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, potrivit Codului fiscal, provenind din:

    •  activitati independente;
    • cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
    • activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
    • piscicultura si/sau silvicultura;
    • transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
    • jocuri de noroc realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker;
    • alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei.

    2. persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care au realizat venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania potrivit titlului IV din Codul fiscal.

    3. contribuabilii care au efectuat cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicita restituirea acestora si/sau care opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau a unitatilor de cult.

Cum direcționezi 2%?

Direcționați 2%, în mod gratuit, către o organizație non-guvernamentală, prin completarea declarației unice. Descarcă formularul, completează-l și depune-l până pe data de 1 iulie 2018 la Adminstrația Financiară de care aparții sau ia legătura cu noi și te vom ajuta. Spune familiei, prietenilor și colegilor tăi despre asociația noastră și modul în care se pot implica în mod gratuit pentru îmbunătățirea situației vârstnicilor din România. Îți mulțumim!

Ce înseamnă donația ta? 

Fondurile strânse din campania 2% ne ajută să dezvoltăm programele Asociației Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor și să ajungem la mai mulți bătrâni care în prezent se confruntă cu sărăcia, izolarea și boala. Cu ajutorul voluntarilor, vom continua vizitele la domiciliu, activitatea în azilele de bătrâni și suportul material și financiar oferit bătrânilor nevoiași. 

Descarcă formularul

Dacă în anul 2017 ai obținut venituri ca PFA sau PFI, completează declarația unică.

Declarația Unică

Îți mulțumim că ne ajuți să oferim bătrâneți frumoase!

Pentru întrebări sau ajutor, te rugăm să ne contactezi la beatrice.culda@niciodatasingur.ro.

Va multumim!

 

Asociatia Niciodată singur – prietenii vârstnicilor

Cod fiscal 35247128

Contul IBAN: RO92BACX0000001194963001 deschis la Unicredit Bank, sucursala Unirii